Pia er fagligt dygtig, velforberedt, hurtig, effektiv, målrettet i forhold til studerendes tilegnelse af CAD tegningsredskaber

Pia Stender er fagligt dygtig, velforberedt, hurtig, effektiv, målrettet i forhold til de studerendes tilegnelse af CAD tegnings redskaberne og forstående i forhold til deres forhindringer.

Pia Stender har i en årrække undervist alle de nye bygningsingeniørstuderende, i AutoCad Architecture, samt implementeret og undervist i Revit.

Undervisningen sker med et smittende engagement, højt ambitionsniveau og de studerendes absolutte respekt.

Pia er fagligt dygtig, velforberedt, hurtig, effektiv, målrettet i forhold til de studerendes tilegnelse af CAD tegningsredskaberne og forstående i forhold til deres forhindringer. De studerende ender altid med at aflevere et sæt rigtig gode tegninger, til Pias store og udtrykte begejstring.

Pia er altid parat til en rask diskussion om studiets udvikling og de digitale visualiseringsredskaber.

Solbritt Christiansen
Lektor civ. ing. DTU Diplom, Afdelingen Byggeri og Infrastruktur