Pia er fagligt dygtig, velforberedt, hurtig, effektiv, målrettet i forhold til studerendes tilegnelse af CAD tegningsredskaber

Pia Stender er fagligt dygtig, velforberedt, hurtig, effektiv, målrettet i forhold til de studerendes tilegnelse af CAD tegnings redskaberne og forstående i forhold til deres forhindringer.

Pia Stender har i en årrække undervist alle de nye bygningsingeniørstuderende, i AutoCad Architecture, samt implementeret og undervist i Revit.

Undervisningen sker med et smittende engagement, højt ambitionsniveau og de studerendes absolutte respekt.

Pia er fagligt dygtig, velforberedt, hurtig, effektiv, målrettet i forhold til de studerendes tilegnelse af CAD tegningsredskaberne og forstående i forhold til deres forhindringer. De studerende ender altid med at aflevere et sæt rigtig gode tegninger, til Pias store og udtrykte begejstring.

Pia er altid parat til en rask diskussion om studiets udvikling og de digitale visualiseringsredskaber.

Solbritt Christiansen

Studieleder - Bygeri og Infrastruktur

Ingeniørhøjskolen i København/Copenhagen University College of Engineering / en del af DTU

Solbritt Christiansen
Institutleder Byggeri og Infrastruktur DTU (IHK)